:
showcase image

بازدید وزیر محترم نفت، جناب آقای مهندس زنگنه از غرفه شرکت تارا فرآیند تهران

رویداد پترولیوم تیکاف با حضور وزیر محترم نفت، جناب آقای مهندس زنگنه و معاونان محترم ایشان و همچنین جناب آقای دکتر توفیقی ریاست محترم پژوهشگاه صنعت نفت افتتاح گردید. این رویداد در سه روز از تاریخ 25 آذر لغایت 27 آذر در محل همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. در روز آغازین این رویداد و پس از مراسم افتتاحیه که با سخنرانی مهندس زنگنه وزیر محترم نفت همراه بود، جناب آقای مهندس زنگنه از غرفه شرکت تارا فرآیند تهران بازدید به عمل آورده و آخرین محصول نرم افزاری شرکت تارافرآیند تهران که ایجاد کنترل مجازی در واحدهای صنعتی می باشد، در حضور ایشان ارائه شد.