:
showcase image

بررسی افزایش ظرفیت (Revamping)

واحدهای پالایشی و پتروشیمی معمولا دارای نسبت قیمت محصول به خوراک بالایی هستند و واضح است که هرچه ظرفیت تولید واحد افزایش یابد، به شرطی که تامین خوراک مورد نیاز جهت تولید محصول ممکن باشد، میزان سودآوری واحدهای صنعتی افزایش می یابد. لذا بسیاری از واحدهای پالایش نفت، گاز و پتروشیمی کشور به دنبال تامین خوراک جهت افزاش ظرفیت تولید واحد می باشند. از طرفی اجرای پروژه-های افزایش ظرفیت نیازمند مطالعات و بررسی های مهندسی و تولید مدارک مورد نیاز می باشند. در این پروژه ها تمام نیازهای واحد جهت تولید محصول با بالاترین کیفیت در هنگام افزایش خوراک بررسی شده و ارائه می گردند.