:
عیب یابی، بررسی علل ایجاد و ارایه راهکار جهت رفع گلوگاه های فرآیندی

logo
طراحی و ساخت پکیج های شیمیایی

logo
اتاق کنترل مجازی Operator Training Simulator OTS

logo
امکان سنجی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی

logo
بهینه سازی فرآیند و انرژی

logo
شبیه سازی یکپارچه فرآیندهای صنعتی

logo
ترسیم نقشه های فرآیندی

logo
بررسی افزایش ظرفیت Revamping

logo
Key Parameters Indicator(KPI)

logo