logo

پروژه های جاری

طراحی، مهندسی خرید، اجرا، نصب و راه اندازی پکیج ARS - پتروشیمی فرساشیمی
شبیه‌سازی استاتیک و دینامیک، ایجاد رابط OTS، بررسی امکان افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه‌های فرآیندی واحد LDPE شرکت پتروشیمی بندر امام (ره) به همراه آنالیز CFD راکتور پلیمریزاسیون - پتروشیمی بندر امام