:
showcase image

عیب یابی، بررسی علل ایجاد و ارایه راهکار جهت رفع گلوگاه های فرآیندی

بسیاری از واحدهای صنعتی با مشکلات فرآیندی روبرو هستند و راهکاری برای رفع آن ندارند. در صورتی که در صورت رفع آن مشکل، عملیات واحد در شرایط مطلوب تری رخ می دهد و صرفه اقتصادی بالایی به همراه دارد. یکی از مزیت های اصلی شرکت تارا فرآیند تهران دارا بود یک تیم فنی مجزا در جهت تحقیق و توسعه طراحی و مهندسی پکیج های بهبود دهنده فرآیند در راستای برطرف نمودن مشکلات فرآیندی می باشد. برای شناسایی دقیق این مشکلات و موانع و هم چنین بررسی دقیق آن ها و ارائه راهکارهایی موثر و عملیاتی، از ابزارهای گوناگونی استفاده می شود که شبیه سازی فرآیند مذکور در سطوح مختلف (استاتیک، دینامیک و مکانیکال) با توجه به مشکل مورد مطالعه، یکی از ابزارهای قدرتمند می باشد. استفاده از این ابزار و سایر بررسی های فنی در نهایت منجر به شکل گیری راه حلی دقیق و در نهایت طراحی مفهومی و پایه آن می شود. شرکت تارا فرآیند تهران دارای پیشینه ای قدرتمند در این زمینه بوده و آمادگی اجرای هرگونه پروژه در این زمینه را دارا می باشد.