:
showcase image

واحد آمونیاک

گاز طبیعی سبک با 95% متان ، به میزان 670 میلیون نرمال متر مکعب در سال (برای هر فاز)، از واحد بازیابی اتان دریافت و از ارسال میگردد و به دو صورت خوراک و سوخت مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه در فرایند تولید از آخرین تکنولوژی روز دنیا استفاده شده نسبت فلو مصرفی گاز سوخت به خوراک 25% می باشد در حالی که در تکنولوژی های قدیمی تر این نسبت تا 100% هم بوده است و لذا با انتخاب تکنولوژی جدید، کاهش مصرف سوخت هر فاز تا 160 میلیون متر مکعب در سال نسبت به تکنولوژی های قدیمی، صرفه جویی دارد. لذا این شرکت از همان اغاز رویکرد کاهش مصرف انرژی و به تبع ان کاهش قیمت تمام شده محصول را عملا اجرا نموده است.
گاز سوخت به عنوان منبع حرارتی در ریفرمر اول استفاده میشود و از آنجا که ترکیبات موجود در گاز طبیعی خوراک ، برای کاتالیستهای واحد مسمومیت ایجاد می نماید بایستی این ترکیبات مضر، از گاز جدا شوند. لذا گاز طبیعی ، در ابتدای ورود به واحد آمونیاک ، پیش گرم شده و ، دمای آن به 370 درجه سانتی گراد افزایش می یابد. سپس مقداری گاز هیدروژن به آن افزوده شده و به یک راکتور محتوی کاتالیست کبالت مولیبدن فرستاده می شود. در این برج ترکیبات گوگردی موجود در گاز طبیعی، با هیدروژن واکنش داده و گاز هیدروژن سولفوره تولید می نماید. برای جداسازی هیدروژن سولفوره ، در دمای 370 توسط دو برج محتوی کاتالیست اکسید روی ، این ترکیبات از گاز حذف می گردند .