:
showcase image

برگزاری دوره آموزشی شبیه سازی دینامیک مقدماتی در شرکت ناموران

با توجه به اعلام نیاز واحد فرآیند شرکت ناموران، دوره آموزشی شبیه سازی دینامیک مقدماتی با استفاده از نرم افزار Aspen HYSY از روز شنبه ۹ آذر در محل شرکت ناموران توسط شرکت تارا فرآیند تهران برگزار شد. این دوره در سه روز توسط آقای مهندس نادمی برگزار شده و به آموزش مقدمات نرم افزار HYSYS Dynamics، نحوه انتقال از شبیه سازی استاتیک به دینامیک، نحوه رسم نمودارهای زمانی در نرم افزار، آشنایی با ابزارهای شبیه سازی دینامیک در نرم افزار، شبیه سازی دینامیکی تجهیزات حرارتی و همچنین شبیه سازی دینامیکی تجهیزات افزایش فشار پرداخته شد.
لازم به ذکر است مسئول برگزاری این دوره در شرکت ناموران، جناب آقای دکتر مسعودی، مدیر واحد فرآیند شرکت ناموران و حاضران در کلاس، مهندسان فرآیند این شرکت بودند