:
showcase image

اتاق کنترل مجازی Operator Training Simulator OTS

شبیه‌ساز آموزش اپراتور (OTS یا اتاق کنترل مجازی) یک فناوری نوآورانه ی آموزشی رایانه محور است که با مدلسازی دینامیکی واحد فرایندی با در نظر گرفتن تمامی جزییات از قبیل سیستم ESD واحد، تجهیزات محافظت فشاری از قبیل PSV ها و Rupture Disk، تمامی فرمان های آلارم و ... تصویری سازی مجازی از یک Plant را در اختیار اپراتورها قرار می دهد.
امروزه پروژه های ساخت و ساز برای اغلب فرایندهای جدید دربرگیرنده ی OTS هستند. از جمله مزایای آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• آموزش عالی راه اندازی
• توانایی بررسی پروسیجرهای عملیاتی قبل از راه اندازه واحد
• شناسایی نقاط مهم و حساس فرایند، سیستم Shut Down Emergency و کنترل واحد قبل از راه اندازی
• توانایی شناسایی استراتژی های کنترل واحد قبل از راه اندازه آن
• کاهش زمان Start up اولیه واحد تا چند روز
• کاهش خطاهای اپراتور و به طبع آن کاهش حوادثی که در شرایط غیر نرمال رخ می دهند