:
showcase image
شبیه‌سازی استاتیک و دینامیک، ایجاد رابط OTS، بررسی امکان افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه‌های فرآیندی واحد LDPE شرکت پتروشیمی بندر امام (ره) به همراه آنالیز CFD راکتور پلیمریزاسیون - پتروشیمی بندر امام

مقدمه

شبیه سازی واحدهای فرآیندی پتروشیمی مخصوصا واحدهای پلیمری، ابزاری قدرتمند و دقیق جهت بررسی مشکلات فرآیندی واحدها، افزایش میزان تولید و کیفیت محصول و کاهش مصرف یوتیلیتی ها و... است. واحد LDPE پتروشیمی بندر امام دارای یک رآکتور همزن دار می باشد که واکنش پلیمریزاسیون تبدیل اتیلن به پلی اتیلن درآن انجام می شود. یکی از چالش های این واحد، بررسی افزایش میزان تولید محصول پلیمری با تغییر در پارامترهای هیدرودینامیکی سیستم مانند تغییر زاویه پره ها و ... می باشد که در این پروژه با اسستفاده از دانش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین شبیه سازی یکپارچه کل واحد در حالت های استایک و دینامیک و ایجاد Operator Training Simulator(OTS) از دیگر خدمات این پروژه می باشد.