:
showcase image

واحد پلی پروپیلن

پلی پروپیلن Polypropylene یا به اختصار PP ماده ایست همه کاره که خواصی همچون سبکی ، استحکام ، مقاومت بالا در برابر حرارت ، سفتی و پایداری انعطاف را در خود به صورت یکپارچه جا داده است . با وجود تمامی این ویژگی ها پلی پروپیلن را به راحتی می توان بکار برد و روش های متنوعی را برای پردازش آن می توان استفاده کرد .
روش های تولید و پلیمریزاسیون
پلی پروپیلن عموما از پروپیلن با استفاده از روش پلیمریزاسیون زیگلر-ناتا یا کاتالیز متالوسن تولید می شود ، همچنین می توان از روش کامانیسکی نیز بهره برد .
تولید Polypropylene از نفت خام شروع می شود ، جایی که نفت خام تقطیر شده و برش نفتا از آن جدا می شود . سپس نفتا تحت فرآیند کراکینگ قرار می گیرد ، این فرآیند هنگامی اتفاق می افتد که نفتا به عنوان خوراک در کراکرهای بخار پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد . کراکینگ ، نفتا را به اولفین های مختلفی از جمله پروپیلن تبدیل می کند . سپس پروپیلن با استفاده از روش های اشاره شده به پلی پروپیلن تبدیل می شود .