logo

اخبار

حضور شرکت تارا فرآیند تهران در رویداد پترولیوم تیکاف

بازدید جناب آقای دکتر ستاری، معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری

بازدید وزیر محترم نفت، جناب آقای مهندس زنگنه از غرفه شرکت تارا فرآیند تهران

برگزاری دوره آموزشی شبیه سازی دینامیک مقدماتی در شرکت ناموران

پیام تسلیت شرکت تارا فرآیند تهران به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

درخواست همکاری

ابراز تسلیت